Loading...

                                                                                                                         europ_0.png

Pranešimas spaudai

2017-07-14, Venta

UAB "Viking Industrier" žmogiškųjų išteklių kompetentingumo didinimas

UAB "Viking Industrier" įgyvendina projektą „UAB "Viking Industrier" žmogiškųjų išteklių kompetentingumo didinimas”. Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

UAB "Viking Industrier" - įmonė, veikianti nuo 2006 m. ir užsiimanti sodo gaminių gamyba. Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, nes nuo to priklauso teikiamų paslaugų ir gaminamos produkcijos kokybė. Sėkmingą įmonės rezultatų užtikrinimą lemia įmonėje dirbantys profesionalūs darbuotojai bei jų kompetencija. Įmonės veiklos pobūdis įpareigoja nuolat investuoti į darbuotojų profesinę kvalifikaciją bei jų žinias. Teikiamu projektu planuojama investuoti į darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimą bei siekti, kad įmonėje dirbantys darbuotojai būtų labiau kvalifikuoti, tokiu būdu užtikrinantys didesnę pridėtinę vertę įmonės rezultatų gerinimui. Tai didins tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorių. Projekto metu įgytos darbuotojų kompetencijos turės tiesioginės įtakos įmonės veiklos apimčių didėjimui. Projekto tikslas – tobulinant darbuotojų kvalifikaciją žinias ir gebėjimus, skatinant tiesiogines užsienio investicijas.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 62.374,77 Eur.


Press release

Increasing the competence of UAB Viking Industrier in ​​human resources

UAB "Viking Industrier" implements the project "Increasing the competence of the" Viking Industrier "in the field of human resources. The project is implemented in accordance with the Implementation Measures of priority 9 of the EU Investment Fund Action Program "Public Education and Human Capital Development"-805 "Human Resources Invest LT +".

After implementation of the project activities, qualitative positive changes will have an impact on the participants of the target groups, as raising the qualification will not only provide professional knowledge, but will also increase the internal motivation of employees, self-confidence. It is important to note that after the implementation of the project, the target groups will retain the opportunity to continue to operate in the labor market and to be competitive in it. The results of the project will have a positive impact on the efficiency and effectiveness of staff work. The European Union Structural Funds invests in the project - 62.374,77 Eur.


Kontaktai:

El. P. – ernesta@vikingindustrier.com

 

Leave a Comment