Skip to main content
Loading...

  • Viking Industrier

 

UAB "Viking Industrier" žmogiškųjų išteklių kompetentingumo didinimas

Europos socialinis fondas

UAB "Viking Industrier" įgyvendina projektą „UAB "Viking Industrier" žmogiškųjų išteklių kompetentingumo didinimas”. Projektas įgyvendinamas pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

UAB "Viking Industrier" - įmonė, veikianti nuo 2006 m. ir užsiimanti sodo gaminių gamyba. Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, nes nuo to priklauso teikiamų paslaugų ir gaminamos produkcijos kokybė. Sėkmingą įmonės rezultatų užtikrinimą lemia įmonėje dirbantys profesionalūs darbuotojai bei jų kompetencija. Įmonės veiklos pobūdis įpareigoja nuolat investuoti į darbuotojų profesinę kvalifikaciją bei jų žinias. Teikiamu projektu planuojama investuoti į darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimą bei siekti, kad įmonėje dirbantys darbuotojai būtų labiau kvalifikuoti, tokiu būdu užtikrinantys didesnę pridėtinę vertę įmonės rezultatų gerinimui. Tai didins tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorių. Projekto metu įgytos darbuotojų kompetencijos turės tiesioginės įtakos įmonės veiklos apimčių didėjimui. Projekto tikslas – tobulinant darbuotojų kvalifikaciją žinias ir gebėjimus, skatinant tiesiogines užsienio investicijas.

Įgyvendinus projekto veiklas kokybiniai teigiami pokyčiai turės įtaką tikslinių grupių dalyviams, nes kvalifikacijos pakėlimas ne tik suteiks profesinių žinių, bet ir padidins darbuotojų vidinę motyvaciją, pasitikėjimą savimi. Svarbu pažymėti, kad po projekto įgyvendinimo tikslinių grupių dalyviai išsaugos galimybė toliau veikti darbo rinkoje ir būti joje konkurencingi. Projekto rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų darbo rezultatyvumui ir efektyvumui. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 62.374,77 Eur.

 

Pranešimas spaudai
2017-07-14, Venta

Kontaktai:
El. P. – ernesta@vikingindustrier.com

 

Leave a Comment